SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția clinică Pediatrie V (Recuperare nutrițională); un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea […]

Continue Reading