SPITALUL DE URGENȚĂ AL M.A.I. „PROF. DR. DIMITRIE GEROTA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL DE URGENȚĂ AL M.A.I. „PROF. DR. DIMITRIE GEROTA” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală cu competență în CT și RMN.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se […]

Continue Reading