SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                  […]

Continue Reading

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                    […]

Continue Reading

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA)scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,următoarele funcții: șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie I; șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie II.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care […]

Continue Reading

UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobareaRegulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                          […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Medicină internă –Compartiment Cardiologie; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie. Dosarul […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006: funcția de șef Secția Chirurgie generală.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie xerox de pe diploma de studii;c) […]

Continue Reading