Curriculum de pregatire in specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Expertiza medicală a capacității de muncă este o disciplină clinică orientată pe interacțiunea dinamică între starea de sănătate și munca profesională.În termeni medicali, expertizarea capacității de muncă se definește ca activitatea de evaluare clinico-paraclinică a unei condiții de sănătate (boală, afecțiune) în scopul identificării […]

Continue Reading

DECIZIE nr. 5 din 26 iulie 2013 pentru completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 19 august 2013 Data intrării in vigoare: 19 august 2013 În temeiul art. 406, 414 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide: ART. I Decizia Consiliului […]

Continue Reading

ORDIN nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 6 septembrie 2007 Data intrării in vigoare: 6 martie 2008 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 400/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea […]

Continue Reading

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ din 4 noiembrie 2016 al Colegiului Medicilor din România

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL 981 din 7 decembrie 2016 Data intrării in vigoare: 6 ianuarie 2017 CAP. I – Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic ART. 1 Scopul și rolul profesiei medicale Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a […]

Continue Reading

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA

Revizuita si publicata in Viata Medicala nr. 45/07.11.2003 I. PROBA SCRISAII. PROBA CLINICAIII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Radiatia Roentgen: mod de producere ; proprietati fizice , chimice sibiologice: Actiunea asupra organismului uman. Formarea imaginiiradiologice ; particularitatile si legile formarii imaginii .Dozarea razelorX.2. Aparatul Röentgen: parti componente, principii de functionare, tipuriparticulare dedicate3. Protectia in Radioimagistica […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea ONCOLOGIE MEDICALA

Revizuita si republicata in “Viata Medicala” nr.18 din04.05.2001 I. PROBA SCRISAII. PROBA CLINICAIII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISAJumatate din subiecte vor fi din oncologie medicala iar jumatate din oncologie clinica(partea speciala).1. Oncologie medicala si oncologie generala. Istoric, definitie.2. Cancerul. Definitia si importanta lui ca problema de sanatate publica.3. Epidemiologia cancerului:– Epidemiologie descriptiva;– Epidemiologie analitica;– Epidemiologie […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea GENETICA MEDICALA

I. PROBA SCRISAII – III. DOUA PROBE PRACTICEIV. PROBA CLINICA I. PROBA SCRISA1. Structura si organizarea celulara a ADN.2. Structura si localizarea (cartografierea) genelor.3. Functia genelor4. Tehnologia ADN recombinat5. Transmiterea informatiei genetice6. Ereditatea caracterelor monogenice7. Ereditatea multifactoriala8. Mutagii genice, anomalii cromozomiale9. Genetica biochimica10. Imunogenetica11. Genetica dezvoltarii12. Genetica populatiilor13. Bolile genetice; caractere generale si metode de […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

I. PROBĂ SCRISĂII. PROBĂ CLINICĂIII. – IV. PROBE PRACTICE I. PROBA SCRISĂ1. Capacitatea de muncă – indicator al stării de sănătate.2. Deficienţă funcţională – incapacitate adaptativă – incapacitate de muncă –handicap, invaliditate.3. Munca şi componentele sale. Ocupaţie. Profesiune. Loc de muncă. Funcţie.4. Factori intrinseci de solicitare în muncă.5. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca

I. Proba teoretica II. Proba practica I. Proba teoretica 1. Resuscitarea cardio – pulmonară de bază a. Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adult b. Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la copil si nou-născut c. Manevra Heimlich d. Managementul non-invaziv al căilor aeriene. Adjuvantii căilor aeriene. e. Defibrilarea. 2. Resuscitarea cardio-pulmonară avansată: a. Managementul avansat al căilor […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICEProbele clinice constau din examinarea şi interpretarea unor imagini radiologice din cadrul afecţiunilor cuprinse în tematica probei scrise de specialitate, după cum urmează:1. Aparatul Roentgen – părţi componente, principii de funcţionare, tipuri particulare dedicate.2. Razele X – modul de producere a razelor […]

Continue Reading