Colegiul Medicilor din România va susține prin toate mijloacele legale orice acțiune de recunoaștere a timpului de muncă ca și vechime în muncă și ca stagiu de contribuție

Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a reiterat vineri, 28 iunie, în cadrul ședinței lunare, opinia organizației profesionale față de timpul de muncă și recunoașterea acestuia ca vechime în muncă. În acest context, Colegiul Medicilor din România anunță că va susține prin mijloacele legale orice acțiune de recunoaștere a timpului de muncă ca vechime […]

Continue Reading

Curriculum de pregatire in specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Expertiza medicală a capacității de muncă este o disciplină clinică orientată pe interacțiunea dinamică între starea de sănătate și munca profesională.În termeni medicali, expertizarea capacității de muncă se definește ca activitatea de evaluare clinico-paraclinică a unei condiții de sănătate (boală, afecțiune) în scopul identificării […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

I. PROBĂ SCRISĂII. PROBĂ CLINICĂIII. – IV. PROBE PRACTICE I. PROBA SCRISĂ1. Capacitatea de muncă – indicator al stării de sănătate.2. Deficienţă funcţională – incapacitate adaptativă – incapacitate de muncă –handicap, invaliditate.3. Munca şi componentele sale. Ocupaţie. Profesiune. Loc de muncă. Funcţie.4. Factori intrinseci de solicitare în muncă.5. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Publicată în Viaţa Medicală nr. 30/24.07.2009 I-II. PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I-II. PROBE CLINICEProbele clinice de specialitate vor consta din examenul clinic,formularea diagnosticului clinic şi funcţional, al diagnosticului şiprognosticului capacităţii de muncă şi a indicaţiilor recuperatorii, prininterpretarea datelor clinice, de laborator şi de explorare funcţională,raportarea la solicitările muncii profesionale şi analiza metodologică pentru următoarele categorii […]

Continue Reading

ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016 Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 6.253 din 21 noiembrie 2016;– art. 3^2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, […]

Continue Reading