SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU (JUDEȚUL BUZĂU) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU (JUDEȚUL BUZĂU)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;b) copie xerox de pe […]

Continue Reading