SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „PROF. DR. PANAIT SÎRBU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „PROF. DR. PANAIT SÎRBU” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția clinică Obstetrică-ginecologie II; un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea […]

Continue Reading

SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOVscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarelefuncții: șef Laborator Analize medicale; șef Secția Anestezie și terapie intensivă.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOVscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul Anatomie patologică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la […]

Continue Reading

Ghid privind profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie

Ministerul Sanatatii Ordin 2019 Anexa nr. 21 Editori: Prof. Dr. Elvira Brătilă, Prof. Dr. Claudia Mehedințu © Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România; Colegiul Medicilor din România, 2019. Grupul de Coordonare al procesului de elaborare a ghidurilor încurajează schimbul liber şi punerea la dispoziţie în comun a informaţiilor şi dovezilor cuprinse în acest ghid, […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

Ministerul Sanatatii 1.1 DEFINIŢIE: Studiul morfo-fiziologiei şi fiziopatologiei organelor genitalefeminine ca parte a întregului organism, al proceselor biologice legate dereproducere şi tratamentul stărilor patologice din sfera genitală.1.2 DURATA: 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt […]

Continue Reading

SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA (JUDEȚUL ILFOV) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA (JUDEȚUL ILFOV)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de Oncologie medicală, Ambulatoriul integrat; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul […]

Continue Reading

Tematica pentru examenul de specialitate Obstetrică-Ginecologie

Tematica pentru concursul de ocupare de post în specialitatea Obstetrică-Ginecologie I. PROBA SCRISĂII. PROBA CLINICĂ OBSTETRICĂIII. PROBA CLINICĂ GINECOLOGIE IV. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂOBSTETRICĂA. Fiziologia genitalăa. Sistemul hipotalamo-hipofizar și corelația sa cu funcțiile genitale (5)b. Ciclul sexual (5)c. Hormonii sexuali. Ciclurile hormonale sexuale (ciclul ovarian și endometrial) (5)d. Fecundația, Implantarea, Embriogeneza (9)e. Noțiuni de […]

Continue Reading

Ghidul clinic pentru profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie

Ministerul Sanatatii Ordinul nr. 1524 / 2009   Cuprins       1 Introducere      2 Scop      3 Metodologie de elaborare        3.1 Etapele procesului de elaborare        3.2 Principii        3.3 Data reviziei      4 Structură      5 Evaluare şi diagnostic        5.1 Evaluarea riscului endocarditei […]

Continue Reading