INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR”CLUJ-NAPOCAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie, cu atestat de studii complementare în Ultrasonografie generală, în cadrul CPU-S.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în […]

Continue Reading

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR.OCTAVIAN FODOR” CLUJ-NAPOCAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția clinică ATI I.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează […]

Continue Reading

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ NAPOCA scoate la CONCURS utmatoarele posturi:

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ NAPOCA scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie, cu competență în ecografie, la CPU-S; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat […]

Continue Reading