CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII HARGHITA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII HARGHITAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă la Compartimentul Expertiză medicală – Cabinetul Toplița.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care […]

Continue Reading

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă la Compartimentul de Expertiză medicală.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul […]

Continue Reading