CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

Ministerul Sanatatii 1.1. DefiniţieRMFB este o specialitate medicală independentă preocupată de promovarea funcţionării fizice şi cognitive, a activităţilor (inclusiv comportamentale), a participării (inclusiv calitatea vieţii) şi modificarea factorilor personali şi de mediu. Astfel este responsabilă de prevenirea, diagnosticarea,tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi co-morbidităţi la toate vârstele.Specialiştii RMFB abordează persoanele cu stări […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA RADIOTERAPIE

Ministerul Sanatatii 1.1 DEFINIŢIE:Radioterapia (oncologia radiologică) este specialitatea medicală clinică independentă care utilizează radiaţia ionizantă, singură sau în combinaţie cu alte metode terapeutice în tratamentul pacienţilor cu cancer sau alte boli.Radioterapia (oncologia radiologică) presupune responsabilitatea diagnosticului, tratamentului şi urmăririi pacienţilor cu cancer în cadrul managementului multidisciplinar. Specialitatea este recunoscuta sub denumirea de radioterapie sau oncologie […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Programa de pregătire în rezidenţiatSpecialitatea: Radiologie – Imagistică MedicalăCunoştinţe teoreticeNOTĂDiagnosticul radioimagistic implică şi include utilizarea tuturor tehnicilor imagistice (radiologie convenţională sau digitală, angiografie, ecografie – inclusiv Doppler, CT, IRM) potrivite şi indicate pentru diagnosticul unei anumite afecţiuni.Diagnostic radioimagistic = medicul radiolog trebuie să cunoască noţiunile […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii 1.Definitie.Psihiatria si psihoterapia copilului si adolescentului se defineste ca o practica medicala specializata în diagnosticarea, tratamentul, prevenirea si reabilitarea tulburarilor psihice, psihosomatice, psiho-organice si a celor psihologice, de etiologie mono sau multifactoriala, aparute în perioada dezvoltarii, pâna la vârsta de 18 ani.2.1. Durata pregatirii.Durata stagiilor […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PSIHIATRIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii CADRU GENERALRezidenţiatul în psihiatrie are durata de 5 ani şi constă într-un program format din module de pregătire, atât în psihiatrie generală, cât şi specialităţi conexe.Scopul rezidenţiatului este dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru profesarea psihiatriei. Procesul de învăţare se bazează pe cursuri-conferinţă, seminarii,activitate practică […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PROTETICĂ DENTARĂ

Ministerul Sanatatii 1 DefiniţieÎn sensul medicinei dentare, protetica tratează metodele de restaurare morfo-funcţională şi estetică a aparatului dento-maxilar (ADM) cu ajutorul unor proteze biocompatibile. Tipul structurilor restaurate determină delimitarea a două sub-domenii distincte: protetica dentarăşi protetica maxilo-facială; prima abordează restaurarea arcadelor dento-alveolare, iar cea de-a doua protezarea altor structuri maxilo-faciale. La rândul său, protetica dentară […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PNEUMOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţie:Pneumologia este specialitatea care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea şi recuperarea bolnavilor care suferă de boli ale aparatului respirator, prin mijloace nechirurgicale.Curriculum de pneumologie propus, reflectă normele europene stabilite prin curriculum-ul HERMES 2008 („European Curriculum Recommendations for Training in Adult Respiratory Medicine”)http://hermes.ersnet.org/uploads/Document/ee/WEB_CHEMIN_4258_1237469227.pdf1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PEDIATRIE

1.1. DEFINIŢIE: Pediatria este specialitatea medicală care se ocupă cu patologia copilului de la 0 la 16 ani. Include un domeniu profilactic, din care face parte şi puericultura, un domeniu curativ, cu diferite specialităţi, şi un domeniu social.1.2. DURATA : 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PEDIATRIE

Ministerul Sanatatii 1.1. DEFINIŢIE: Pediatria este specialitatea medicală care se ocupă cu patologia copilului de la 0 la 16 ani. Include un domeniu profilactic, din care face parte şi puericultura, un domeniu curativ, cu diferite specialităţi, şi un domeniu social.1.2. DURATA : 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PARODONTOLOGIE

Ministerul Sanatatii 1. DefiniţieParodontologia este ramura medicinii dentare ce se ocupă cu profilaxia,diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal, în contextul afecţiunilor buco-dentare şi sistemice. Manoperele de profilaxie, diagnosticare şi tratament se referă la:1. Evidenţierea şi îndepărtarea factorilor cauzali ai imbolnăvirilor parodonţiului marginal;2. Manopere de igienizare, debridare gingivală, tratament antimicrobian3. Chirurgie parodontală;4. Restaurare protetică în parodontopatii2. […]

Continue Reading