TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEUROLOGIE

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUA PROBE CLINICECazurile clinice pot fi din întrega problematică a specialităţii. III. PROBA PRACTICĂ1. Examenul fundului de ochi.2. Examenul lichidului cefalo-rahidian. Puncţia lombară şi suboccipitală.3. Explorarea radiologică a canalului rahidian şi a conţinutului său, măduva spinării şi arădăcinii.4. Radiografia simplă de craniu. Examenul radiologic […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEUROLOGIE PEDIATRICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICEProbele clinice se vor susţine din întreaga problematică a specialităţii. III. PROBA PRACTICĂ1. Anamneza şi examenul clinic la copilul cu boli neurologice.2. Întocmirea foii de observaţie.3. Interpretarea unei radiografii de craniu.4. Interpretarea unui EEG.5. Interpretarea buletinului EMG.6. Interpretarea şi efectuarea examenului fundului […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEUROCHIRURGIE

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICE (Câte un caz fiecare)Cazurile clinice vor fi alese din întreaga problematică a specialităţii de neurochirurgie. III. PROBA PRACTICĂ1. Voletul subfrontal unilateral cu perforarea lamei terminale2. Explorarea regiunii selare prin abord subfrontal3. Explorarea poligonului lui Willis prin volet pterional4. Abordul anevrismelor bifurcaţiei […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEONATOLOGIE

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICECazurile clinice se vor alege din întreaga problematică a specialităţii. III. PROBA PRACTICĂ1. Cateterismul arterei şi venei ombilicale.2. Aspiraţia cailor aeriene şi ventilaţia pe mască cu pompă manuală tip oxigenoterapia.3. Plasarea unei sonde naso-gastrice (naso-jejunale) pentru alimentaţia enterală. Tehnicaefectuării gavajului continuu şi […]

Continue Reading

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA NEFROLOGIE

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICE1. Anatomia și fiziologia rinichiului.2. Semiologia și explorarea aparatului urinar.3. Tulburările hidrice și electrolitice.4. Tulburările echilibrului acidobazic.5. Bolile glomerulare.6. Boala renală datorată disproteinemiilor.7. Microangiopatiile trombotice.8. Nefropatia diabetică.9. Hipertensiunea renovasculară și renoparenchimatoasă.10. Infecţiile tractului urinar.11. Bolile renale în sarcină.12. Bolile chistice renale.13. Nefropatii […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEFROLOGIE

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICE1. Structura şi funcţia rinichiului.2. Tulburările echilibrului hidroelectrolitic (hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia,hiperkaliemia, hipocalcemia, hipercalcemia, homeostazia fosforului şi calciului).3. Tulburările echilibrului acidobazic (acidoza metabolică, alcaloza metabolică, acidoza respiratorie, alcaloza respiratorie).4. Colica renală, tulburările diurezei, tulburări de micţiune.5. Proteinuria, hematuria, pigmenturia.6. Edemul renal.7. Glomerulonefrita acută.8. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINĂ SPORTIVĂ

I – II. DOUA PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA CLINICĂ PE SPORTIV Anamneza, examen clinic, evaluare fizică şi funcţională, diagnostic, indicaţii, contraindicaţii. II. PROBA CLINICĂ PE BOLNAVMotivele internării, anamneza, istoric, examene clinice şi paraclinice, diagnostic diferenţial, tratament,recuperare, prognoză. III. PROBA PRACTICĂ1. Anamneza medico-sportivă.2. Examenul somatoscopic.3. Examenul somatometric.4. Miotonometria.5. Dinametria şi indicii de forţă.6. Compoziţia […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINĂ NUCLEARĂ

I. Proba de explorare scintigrafică clinică – tehnici de investigaţie scintigrafică (alegerea radiofarmaceuticului, calcul de doze, tehnici speciale de injectare şi poziţionare, metode de achiziţie planară şi tomografică). II. Proba de interpretare a rezultatelor investigaţiilor scintigrafice. III. Proba de prezentare a tehnicilor de explorare şi interpretare a rezultatelor investigaţiilor radioizotopice în domeniul afecţiunilor cu indicaţie […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINA MUNCII

I – II. DOUĂ PROBE PRACTICEIII. PROBA CLINICĂ I. PRIMA PROBĂ PRACTICĂ (pentru evaluarea factorilor nocivi profesionali –riscurile profesionale)1. Profesiograma: elaborarea, interpretarea şi aprecierea unei profesiograme.2. Evaluarea efortului predominant musculo-osteo-articular: expunerea unei tehnici folosite in practică,interpretarea unui buletin.3. Evaluarea capacitaţii de efort fizic prin determinarea indirectă a consumului maxim de oxigen: testul Astrand.4. Evaluarea efortului […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINĂ LEGALĂ

I. – III. TREI PROBE PRACTICE I. PROBĂ PRACTICĂExecutarea unei autopsii şi întocmirea raportului de expertiză medico-legală. II. PROBĂ PRACTICĂExpertiza medico-legală pe persoană sau pe acte medicale (medicină legală clinică). III. PROBĂ PRACTICĂLaborator medico-legal (anatomie patologică, serologie medico-legală, balistică şi biotraseologie medicolegală).

Continue Reading