Anexa 3 Proces verbal studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

din data de: ______________Al colocviului de admitere la doctorat susţinut deDl. /D-na Dr. ______________________________________________în Domeniul: Medicină / Medicină dentară / FarmacieConducător de doctorat: ______________________________________PreşedinteleComisiei de examinare: ___________________________MembriiComisiei de examinare: 1.__________________________2. _________________________3. _________________________Hotărârea comisiei privind admiterea candidatuluiNr.Crt.NUME ŞI PRENUMEEXAMINATORI Nota SEMNĂTURA1.2.3.4. Media * _____________* Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a […]

Continue Reading