PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019

Ministerul Sănătății organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu ovechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuatăîn specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional. Înscrieri:1. Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen […]

Continue Reading

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii carefinalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30aprilie 2019 cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizareaşi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, […]

Continue Reading

Publicatie de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti – sesiunea  15 mai-21 iunie 2019

Ministerul Sanatatii Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează pânăla data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţineriiatestatelor de studii complementare, în […]

Continue Reading