SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT (JUDEȚUL BUZĂU)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:  funcția de farmacist-șef la Farmacia spitalului. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul […]

Continue Reading