CENTRUL NAȚIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII „DR. NICOLAE ROBĂNESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CENTRUL NAȚIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII „DR. NICOLAE ROBĂNESCU” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția clinică Recuperare neuropsihomotorie copii.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați […]

Continue Reading