SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL PANTELIMON” BUCUREŞTI scoate la CONCURS urmatoaele posturi:

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL PANTELIMON” BUCUREŞTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală; două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul […]

Continue Reading