SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL„DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să […]

Continue Reading