STATUT din 3 noiembrie 2016 al Colegiului Medicilor din România

EMITENT:COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIAPUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016 Data intrării in vigoare:6 ianuarie 2017 CAP. I – Dispoziții generale ART. 1(1) Colegiul Medicilor din România se organizează și funcționează, în baza legii și a prezentului statut, ca organizație profesională națională a medicilor, fiind o instituție de drept public, neguvernamentală, apolitică și fără […]

Continue Reading