Anexa 2 Structura listei de lucrari a candidatului studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

I. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste cotate ISI, indexate Web of Science.II. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în revisteindexate în baze de date internaţionale (BDI).III. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în revistenaţionale recunoscute.IV. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la […]

Continue Reading