Decizia nr. 11 din 29.11.2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 414, art. 439, art. 460, lit. c)și art. 463 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 71 din Statutul Colegiului Medicilor din România,Văzând propunerea Comisiei administrative si financiare a Colegiului Medicilor din România înregistrată sub nr. 11150/12.11.2019, CONSILIUL NAŢIONAL al COLEGIULUI […]

Continue Reading

Taxe de studii doctorale UMF Craiova

Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă – cont propriu în lei: – taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat (Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata […]

Continue Reading