SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare și Legea nr. 80/1995 privind statutulcadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare:                       un post de ofițer – medic stomatolog cu drept de liberă practică în cadrulCentrului […]

Continue Reading