CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ SF. GHEORGHE scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ SF. GHEORGHE (JUDEȚUL COVASNA)scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care […]

Continue Reading