Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat UMF Victor Babes Timisoara

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2019-2020 CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALEArt. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările […]

Continue Reading

Structura Anului Universitar doctorat UMF Victor Babes Timisoara

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020 Studii universitare de doctoratDomeniile: Medicină, Medicină Dentară, FarmacieConcurs admitere la studii universitare de doctorat 3 – 13 septembrie 2019Completarea on-line a fişei de înscriere 9 -13 septembrie 2019Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul Şcolii DoctoraleDepunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale la Secretariatul Şcolii Doctorale 11- 13 septembrie 2019Examen competenţă lingvistică 16 […]

Continue Reading