CERERE-MODEL

Rezidentiat

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul(a) dr………………………………………………………….

medic specialist*/ primar* conform ordinului MS nr. ……….. din anul……..

în specialitatea …………………………………………………………………………..

angajat al ………………………………………………………………………….,

cu contract de muncă pe perioadă determinată* / nedeterminată*,

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în cea de a doua specialitate cu taxă,

în specialitatea ……………………………………………………………………….,

în centrul universitar……………………………….

C.N.P.______________________________,

Telefon de contact____________________,

E-mail___________________________.

Subsemnatul ________________________________________________ declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord                            NU sunt de acord

Data:                                                                   Semnătura:

 

Doamnei director general a  Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică

Gabriela ANGHELOIU

Numele candidatului se va completa cu litere de tipar şi diacritice, conform CI/BI

* Se va sublinia varianta corectă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns