DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                            un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;                                                                                                         un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;                                                                                                         trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;                                                          un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Diagnostic și investigare în sănătate publică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria
instituției. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de  valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului, postată pe site-ul MS:  www.ms.ro la rubrica: Specialiști/ Examene și concursuri naționale.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Direcției de Sănătate Publică a municipiului București, str. Avrig nr. 72-74, sector 2, București, la Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la tel.: 021.252.64.60.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns