INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, următoarele posturi:
 un post de cercetător științific gradul II (medic veterinar) în cadrul Laboratorului de cercetare Chirurgie generală, transplant,chirurgie experimentală;
 un post de asistent de cercetare științifică gradul II (medic rezident anul VI în specialitatea Chirurgie generală) în cadrul Laboratorului de cercetare Chirurgie generală, transplant, chirurgie experimentală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă,
precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi
vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri
științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Înscrierile la concurs se fac la sediul institutului, Serviciul RUNOS, camera 10 în termen de 30 de zile de la data de 06.12.2019.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile,
la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 021.319.50.87.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns