INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, următoarele posturi:                                                                                                                            un post de cercetător științific III (medic specialist în specialitatea Medicină de laborator) în cadrul Colectivului de bacteriologie;                        un post de cercetător științific (biolog) în cadrul Colectivului de cercetare multidisciplinară complexă;  un post de cercetător științific (chimist) în cadrul Colectivului de cercetare multidisciplinară complexă;                           un post de cercetător științific (medic specialist în specialitatea Anatomie patologică) în cadrul Colectivului de cercetare multidisciplinară complexă;  un post de cercetător științific (medic specialist în specialitatea Pneumologie) în cadrul Colectivului de Endoscopie bronșică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte: a) cerere-tip de înscriere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea; c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice; d) curriculum vitae; e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative; f) alte înscrisuri solicitate de Ordinul nr. 1470/2011 (Pentru cercetători științifici III: – 6 ani vechime în activitatea de cercetare sau – 6 ani vechime în învățământul superior sau – 4 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din învățământul superior ori din domeniul cercetătorii sau – 10 ani vechime în profilul postului sau – 8 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din afara învățământului superior sau al cercetării. Pentru cercetători științifici: – 2 ani vechime în activitatea de cercetare sau – 2 ani vechime în învățământul superior sau – 4 ani vechime în profilul postului); g) cazierul judiciar; h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; i) chitanță de plată a taxei de concurs; j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate la avizierul institutului și pe site-ul acestuia. Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data de 17.01.2020. Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.335.69.10, int. 2553.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns