INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003:                                          un post de cercetător științific gradul I (medic primar confirmat în
specialitatea Genetică medicală) în cadrul Componentei Obstetrică-ginecologie Polizu – Centrul de Medicină maternofetală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia
matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome
sau titluri științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul institutului, bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, București, Serviciul RUNOS, în termen de 30 de zile de la data de 08.11.2019.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns