PRIMĂRIA COMUNEI SUBCETATE (JUDEȚUL HARGHITA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

PRIMĂRIA COMUNEI SUBCETATE (JUDEȚUL HARGHITA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Dispensarul uman Subcetate.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Praxisul medical este gratuit, numărul asiguraților fiind de 1.300 din 1.860 de locuitori. În clădirea dispensarului se află, la etaj, locuințe complet renovate pentru cadrele medicale. Dispensarul este cuprins într-un proiect de investiții care vizează reabilitarea exterioară a clădirii și dotări cu mobilier, aparatură și instrumentar medical. Lucrarea se va realiza anul acesta. Tematica de concurs va fi afișată la sediul primăriei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Protopop Elie Câmpeanu nr. 16, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 10.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 10.01.2020. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0266.345.003.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns