SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Clinică Medicină internă II;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Clinică Neurologie I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Clinică Medicină internă III;
 două posturi cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Compartimentul de Pneumologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la Secția Neurochirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția Clinică Ortopedie și traumatologie I;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Clinică Neurologie I – Terapie acută;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Ambulatoriul integrat;
 două posturi cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul Anatomie patologică;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate (copie certificat de naștere, căsătorie, după caz);
j) copie poliță de asigurare malpraxis;
k) certificat de integritate comportamentală conform prevederilor art. 18, 23 și 25 din Legea nr. 118/2019, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Condițiile specifice, tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate pe site-ul unității: www.spitalulcolentina.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sector 2, pavilionul D, etaj 2, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.319.17.80.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns