SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:     un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;         
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;         
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;                                                                                                                       
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;                                                                                                                     
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;                     
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;             
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;                                                                                                                       
 un post cu normă întreagă de biolog în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie în cadrul Clinicii Ortopedie-traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Centrul de Hemodializă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează – A5; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz); j) curriculum vitae.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs și bibliografia pentru medici sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișate pe site-ul Ministerului Sănătății, iar pentru biolog vor fi afișate la sediul spitalului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.02.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns