SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină legală la Serviciul de Medicină legală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Cabinetul de Ortopedie și traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la
Compartimentul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie, cu competență în Medicină de urgență la UPU-SMURD.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist postată pe site-ul www.ms.ro la rubrica: Informare/Cursuri,
concursuri, examene/Tematici.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 11.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.214.818.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns