SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                            un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
 șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Unitatea de Transfuzii Sanguine;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate actului medical;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate actului medical;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate actului medical;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Balneofizioterapie pentru Laboratorul BFT – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică, ecograf, computer tomograf – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul de ORL – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Geriatrie și gerontologie la Cabinetul de Geriatrie și gerontologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie copii – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Cabinetul de Pneumologie – Ambulatoriul integrat;
 șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU;  un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.03.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns