SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Obstetricăginecologie Tășnad;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul de ORL Tășnad;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie pediatrică la Cabinetul de Neuropsihiatri e
infantilă din cadrul Ambulatoriului integrat;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul
de Radiologie-imagistică medicală I, cu punct de lucru în locația II și la Tășnad;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Secția Oftalmologie;
 trei posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul de Analize medicale I, cu punct de lucru în locația II și la Tășnad.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu l sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de obținere a titlului de medic specialist, respectiv primar, în specialitatea posturilor
publicate, aflată pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro – concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la dat ade 16.08.2019, i ar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns