SPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ (JUDEȚUL MEHEDINȚI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ (JUDEȚUL MEHEDINȚI) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                            un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL – Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția Ortopedie-traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Balneofizioterapie la Compartimentul Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie – Secția Medicină internă;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Cabinetul TBC – Baia de Aramă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie – Ambulatoriul integrat – temporar vacant pe o perioadă determinată de un an;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie – temporar vacant pe o perioadă determinată de un an;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă – temporar vacant pe o perioadă determinată de trei ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul Anestezie-terapie intensivă – temporar vacant pe o perioadă determinată de un an. 
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Cabinetul de Boli infecțioase.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.03.2020”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0764.045.797.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns