SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                        un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Gastroenterologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală cu competență în CT;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă;
 un post cu normă întreagă de biolog debutant.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a candidatului. Tematica de concurs și bibliografia pentru medici sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, iar pentru postul de biolog debutant vor fi publicate pe site-ul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, bd. Dacia nr. 131A – Biroul RUNOS, sau la tel.: 0730.013.970.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns