EMC

Decizia nr. 12 din 29.06.2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia nr. 3/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

Decizia nr. 1 din 18.01.2013 Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă.

PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013 de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă.

Propunere de modificare și completare a Deciziei CN nr. 2/2009 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de dezvoltare profesională continuă/educaţie medicală continuă DPC/EMC a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de DPC/EMC

In conformitate cu prevederile Legii 95/2006, cap.12, precum si a Deciziei nr. 2/2009, a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, privind punctele de Educatie Medicala Continua (EMC), in absenta acumularii acestor puncte se suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea punctajului necesar. Reamintim ca validitatea Certificatului de Membru al Colegiului este conditie obligatorie pentru practicarea profesiei

DECIZIA Nr. 47 din 08.04.2010 a Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania ( In vederea inlesnirii accesului medicilor pensionari la manifestarile de EMC )

Colegiul Judetean al Medicilor Mures in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie Tg. Mures a demarat incepand cu 1 martie 2010 un program de educatie medicala continua la distanta (EMCD).

DECIZIE nr. 2 din 23 ianuarie 2009privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si a normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua, precum si a normei si criteriilor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

ORDIN Nr. 966 din 29 mai 2007 privind aprobarea Normelor tehnice de organizare a programului de formare prin educaţie medicală continuă a medicilor de familie care desfăşoară activităţi în cadrul Programului naţional de diabet zaharat

Programe de educatie medicala continua organizate in anul 2006

Introducere ; Definirea si incadrarea semantica a termenilor.

Formele de educatie medicale continua.

Scopul si obiectivele programului

Organizarea sistemului de creditare a EMC ; Metodologia de acreditare a furnizorilor de EMC si de creditare a programelor de EMC/DPC

Stabilirea punctajului profesional

Anexe