Primăvara Dermatologică Ieșeană aduce în Capitala Moldovei lectori renumiți din peste zece țări

De unsprezece ani, Primăvara Dermatologică Ieşeană (PDI), o manifestarea ştiinţifică naţională cu participare internaţională, reuneşte specialişti de renume, medici, rezidenţi, farmaciști, asistenți medicali şi studenţi care doresc să afle ultimele noutăţi în domeniu. Iniţiativa evenimentului aparţine prof. univ. dr. Daciana Brănişteanu, de la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” […]

Continue Reading

Publicația de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici stomatologi și farmaciști, din sesiunea 17 mai 2023

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 17 mai -16 iunie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti. Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 30 aprilie 2023 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, […]

Continue Reading

Calendarul de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2023

Ultima decadă a lunii Martie 2023 Sesiune  înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti specialişti.. 12 aprilie 2023 Sesiune examen de  obţinere a titlului  de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist. 14 mai 2023 Concurs de intrare în rezidenţiat pentru locurile și posturile rămase neocupate, la domeniul […]

Continue Reading

O R D I N privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.499/2022 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul MinisteruluiSănătății,având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarearezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind […]

Continue Reading

ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină medicină, dentară și farmacie sesiunea 20 noiembrie 2022

Ministerul Sănătății organizează concurs de admitere în rezidențiat pepost și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie ladata de 20 noiembrie 2022. Concursul se desfășoară în centrele universitare:București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe postsunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.Cifra de […]

Continue Reading

Metodologia privind inscrierea la programul de pregatire in cea dea doua specialitate in regim cu taxa din sesiunea noiembrie 2022

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea Nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă. Instituţiile de învăţământ medical superior vor afişa până la […]

Continue Reading

Pregătire a 2-a specialitate în regim cu taxă – sesiunea noiembrie 2022

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2022, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 25.10.2022-05.11.2022, inclusiv. Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire […]

Continue Reading

Precizări privind examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență

Pentru corecta informare a populației, Ministerul Sănătății face următoarele precizări în legătură cu examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență: Examenul de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgență se desfășoară diferit față de celelalte specialități medicale la care se desfășoară examen în această sesiune. Metodologia separată a fost elaborată în […]

Continue Reading

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie – sesiunea 20 noiembrie 2022

În data de 06 octombrie 2022, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie – sesiunea 20 noiembrie 2022. Printre prevederile proiectului se ordin se regăsește și creșterea pragului de promovabilitate necesar […]

Continue Reading