Avizari

Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și
respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.

Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României

Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Exercitare profesiei de medic

Avizarea infiintarii cabinetelor medicale

Trusa de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

Norme metodologice din 26 februarie 2003 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale

Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate