În atenția medicilor prescriptori – Protocoale terapeutice

Stiri

Informarea CNAS referitoare la completarea și modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 1301/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice

În Monitorul Oficial al României partea I nr 982 și 982 bis din data de 05.12.2019 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr 1801/1113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr 1 la Ordinul ministrului sănatății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comnune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hoărârea Guvernului nr.720/2008.

Vă aducem la cunoștință faptul că:

         -pe site-ul CNAS în secțiunea “informații pentru furnizori-medicamente-protocoale terapeutice”au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1801/113/2019, respectiv un număr de 24 protocoale terapeutice

         -raportat la prevederile protocoalelor terapeutice aprobate prin actul normativ mai sus menționat, în cadrul regulii SIUI de validare PHM238, pentru raportările efectuate de furnizorii de servicii medicale ce derulează PNS 3 oncologie, pentru orice rețetă/foaie de condică cu data eliberării/data înregistrării mai mare sau egală cu 01.12.2019 se verifică și următoarele condiții:

. DCI ALEMTUZUMABUM se va putea elibera pe PNS 4 A ( SCLEROZĂ MULTIPLĂ) doar pe cod indicator NEURO _C_CV

.DCI NIVOLUMABUM se va putea elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator ONCO_C_ACN doar pe cod de diagnostic 154

. DCI NIVOLUMABUM se va putea elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator PONCO_C_CV doar pe codurile de diagnostic 117,111,137,094,109.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns