TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

Examene

PROBE DE CONCURS∗

I. Proba scrisă
II-III. Două probe clinice
IV. Proba practică

I. PROBA SCRISĂ
1. Anestezia în medicina dentară:
– Noţiuni de fiziologie a transmiterii nervoase;
– Substanţe anestezice utilizate în anestezia locală;
– Instrumentarul folosit pentru anestezia loco-regională;
– Tehnici folosite în anestezia loco-regională;
– Accidente şi complicaţii ale anesteziei loco-regionale;
– Analgezie-sedare conştinetă inhalatorie cu protoxid de azot-oxigen în medicina dentară şi chirurgia oro-maxilo-facială.
2. Extracţia dentară:
– Indicaţiile extracţiei dentare;
– Contraindicaţii în extracţia dentară;
– Examenul clinic şi examenul radiologic;
– Pregătiri preextracţionale;
– Instrumentarul pentru extracţie;
– Principii generale ale tehnicilor de extracţie dentară;
– Tehnica extracţiei dentare pe grupe de dinţi;
– Consideraţii generale privind extracţia cu elevatorul;
– Extracţia dentară cu separaţie interradiculară;
– Extracţia resturilor radiculare;
– Principii de tehnică pentru extracţia dinţilor temporari;
– Accidente şi complicaţii ale extracţiei dentare.
3. Patologia erupţiei dentare:
– Noţiuni de embriogeneză şi organogeneză dentară;
– Cronologia dezvoltării dentare;

∗Cele 4 probe de concurs se vor susţine în Clinicile de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Probele clinice
(2+3) se vor desfăşura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialităţii.
– Tulburările erupţiei dentare;
– Patologia molarului de minte;
– Incluzia caninului superior;
– Incluzia caninilor şi premolarilor inferiori.
4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale:
– Rezecţia apicală;
– Chiuretajul periapical;
– Amputaţia radiculară.
5. Tratamentul chirurgical preprotetic:
– Tratamentul chirurgical preprotetic al părţilor moi;
– Tratamentul chirurgical preprotetic al substratului osos.
6. Tratamentul chirurgical preimplantar:
– Tehnici chirurgicale preimplantare în tratamentul atrofiei osoase.
7. Infecţii oro-maxilo-facaiale:
– Etiologie;
– Forme anatomo-patologice;
– Principii generale de tratament în supuraţiile oro-maxilo-faciale;
– Clasificarea infecţiilor oro-maxilo-faciale;
– Infecţii periosoase;
– Infecţiile spaţiilor fasciale;
– Supuraţii difuze;
– Fasciite necrozante;
– Complicaţiile infecţiilor oro-maxilo-faciale;
– Limfadenitele cervico-faciale nespecifice;
– Infecţiile nespecifice ale oaselor maxilare;
– Infecţii specifice.
8. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar:
– Generalităţi. Noţiuni de anatomie;
– Sinuzita maxilară de cauză dentară;
– Comunicarea oro-sinuzală.
9. Traumatologie oro-maxilo-facaială:
– Plăgile oro-maxilo-faciale;
– Fracturile mandibulei;
– Fracturile etajului mijlociu al feţei;
– Traumatisme dento-alveolare.
10. Chisturi şi tumori benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale:
– Definiţii;
– Clasificare;
– Chisturile părţilor moi orale şi cervico-faciale;
– Tumorile benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale.
11. Chisturi, tumori benigne şi osteopatii ale oaselor maxilare:
– Dezvoltarea dintelui (odontogeneza);
– Chisturile oaselor maxilare;
– Tumorile benigne ale oaselor maxilare;
– Aspecte comparative ale chisturilor, tumorilor benigne şi osteopatiilor oaselor maxilare;
– Principii de tratament chirurgical al chisturilor şi tumorilor benigne ale oaselor maxilare.
12. Tumori maligne oro-maxilo-faciale:
– Biologia procesului tumoral malign în teritoriul oro-maxilo-facial;
– Factori de risc în apariţia tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;
– Aspecte clinice şi diagnosticul tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;
– Principii generale de tratament multimodal în tumorile maligne oro-maxilo-faciale;
– Tumorile maligne ale buzelor;
– Tumorile maligne ale porţiunii orale a limbii şi ale planşeului bucal;
– Tumorile maligne ale mucoasei jugale;
– Tumorile maligne ale comisurii intermaxilare (trigonul retromolar);
– Tumorile maligne ale mucoasei gingivale;
– Tumorile maligne ale fibromucoasei palatului dur;
– Tumorile maligne ale vălului palatin;
– Tumorile maligne ale mandibulei;
– Tumorile maligne ale maxilarului;
– Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale;
– Complicaţii şi sechele ale tratamentului multimodal al tumorilor maligne oro-maxilo-faciale.
13. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare:
– Anatomia şi biomecanica articulaţiei temporo-mandibulare;
– Patologia extraarticulară – sindromul algodisfuncţional (SAD);
– Patologia intraarticulară;
– Tratamentul chirurgical al afecţiunilor ATM.
14. Patologia glandelor salivare:
– Variante anatomice şi malformaţii ale glandelor salivare;
– Plăgile glandelor salivare şi canalelor de excreţie ale acestora;
– Tulburările secreţiei salivare;
– Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare;
– Infecţiile glandelor salivare;
– Parotidomegalii sistemice;
– Alte afecţiuni ale glandelor salivare;
– Patologia tumorală a glandelor salivare.
15. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe:
– Principii generale;
– Protocolul standard privind etapizarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare severe;
– Elongarea dirijată în anomaliile dento-maxilare.
16. Despicături labio-maxilo-palatine:
– Embriologie;
– Etiopatogonie;
– Diagnosticul prenatal;
– Clasificarea despicăturilor de buză;
– Tratamentul despicăturilor de buză;
– Despicătura palatină;
– Sechele după despicături labio-maxilo-palatine;
– Deformaţii complexe ale regiunii nazale;
– Insuficienţa velo-palatină;
– Anomalii dento-faciale complexe.
17. Aparate şi proteze în chirurgia oro-maxilo-facială:
– Aparate şi proteze utilizate postextracţional;
– Aparate şi proteze utilizate în chirurgia preprotetică;
– Aparate utilizate în patologia traumatismelor oro-maxilo-faciale;
– Aparate şi proteze utilizate în defecte osoase;
– Aparate şi proteze utilizate în patologia articulaţiei temporo-mandibulare.
18. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen:
– Aspecte ale anatomiei căilor durerii;
– Aspecte ale fiziologiei durerii;
– Aspecte clinice şi psihologice ale durerii;
– Entităţi clinice asociate cu durerea oro-maxilo-facială.

II. – III. DOUĂ PROBE CLINICE:
Se vor alege cazuri din tematica probei scrise.

IV. PROBA PRACTICĂ
1. Extracţia alveoloplastică;
2. Odontectomia dinţilor incluşi;
3. Rezecţia apicală;
4. Metode chirurgicale preprotetice/preimplantare.
5. Inserarea implanturilor dentare
6. Tratamentul chirurgical al infecţiilor oro-maxilo-faciale:
-infecţii nespecifice: – periosoase;
– spaţii fasciale primare şi secundare maxilo-mandibulare;
– supuraţii difuze;
– fasciite necrozante;
– limfadenite;
– infecţii osoase.
-infecţii specifice (actinomicoză, sifilis, TBC).
7. Cura radicală a sinusului maxilar şi plastia comunicării oro-sinuzale.
8. Tratamentul plăgilor orale şi cervico-faciale.
9. Ligaturi vasculare (artera carotidă externă şi ramurile sale).
10. Tratamentul de urgeţă/definitiv al fracturilor maxilo-mandibulare şi al complicaţiilor acestora.
11. Tratamentul chirurgical al fracturilor complexului orbito-zigomatic.
12. Tratamentul chirurgical al chisturilor şi tumorilor benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale
13. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale oaselor maxilare.
14. Extirparea chirurgicală a tumorilor maligne oro-maxilo-faciale şi plastia reconstructivă primară a defectelor postoperatorii.
15. Evidarea cervicală în chirurgia tumorală malignă oro-maxilo-facială (evidare supraomohioidiană, evidare cervicală radicală, evidare cervicală radicală modificată tip I, tip II, tip III).
16. Tratamentul chirurgical al anchilozei temporo-mandibulare.
17. Tratamentul chirurgical al afecţiunilor glandelor salivare.

18. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare.
19. Tratamentul chirurgical al despicăturilor labio-maxilo-palatine.
20. Realizarea diferitelor tipuri de lambouri utilizate în reconstrucţia defectelor oromaxilo-cervico-faciale.

Lasă un răspuns