PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii carefinalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30aprilie 2019 cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizareaşi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, […]

Continue Reading

SPITALUL GENERAL C.F. SIBIU scoate la CONCURS următoarele posturi:

SPITALUL GENERAL C.F. SIBIUscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoareleposturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrulAmbulatoriului integrat; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică șibalneologie în cadrul Ambulatoriului integrat.Dosarul de […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA scoate la CONCURS următoarele posturi

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA (JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoareleposturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie; trei posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de urgență laUPU-SMURD.Dosarul […]

Continue Reading