Având în vedere întrebările primite din partea mass-media, vă precizăm etapele parcurse și care este procedura aferentă cercetării desfășurate de către Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti în cazul de la Spitalul de Urgență „Sfântul Pantelimon”

Stiri

Ancheta disciplinară s-a declanșat în urma autosesizării Biroului Consiliului CMMB și decizia de declanșare s-a transmis imediat Comisiei de Jurisdicție Profesională.

Comisia de Jurisdicție a solicitat documentele medicale de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, precum și punctul de vedere al medicilor implicați, într-un termen de 3 zile, termen care se încheie astăzi, vineri, 19 aprilie.

După administrarea tuturor probelor, Comisia de Jurisdicție finalizează ancheta disciplinară prin referat al cazurilor și trimite cele 17 dosare către Comisia de Disciplină a CMMB, în termen de 15 zile lucrătoare de la data ședinței Comisiei de Jurisdicție (termen prevăzut în Regulamentul privind desfășurarea anchetei disciplinare).

În acest caz se va trimite imediat după finalizare!

Președintele Comisiei de Disciplină repartizează prin rezoluție dosarul către un complet format din 3 membri, iar completul de judecată stabilește data audierii medicilor și dacă mai sunt necesare alte probe.

Convocarea medicilor se realizează cu cel puțin 7 zile înaintea datei la care urmează sa aibă loc ședința Comisiei de Disciplină

(termen prevăzut în Regulamentul privind desfășurarea anchetei disciplinare).

După audierea părților și consultarea tuturor probelor existente la dosar, completul de judecată emite o decizie, cu una din următoarele soluții:

– Respingerea plângerii și stingerea acțiunii disciplinare, dacă fapta nu constituie abatere disciplinară

– Admiterea plângerii și aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de lege

Decizia Comisiei de Disciplină se comunică părților și poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Comisia Superioară de Disciplină. Dacă nu se formulează contestație, decizia rămâne definitivă.

În acest caz, atât președintele CMMB, Prof. Dr. Cătălina Poiană, cât și Dl. vicepreședinte Prof. Dr. Lucian Negreanu au fost prezenți la Spitalul de Urgență „Sfântul Pantelimon” în primele zile ale anchetei, împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății.

CMMB consideră extrem de importante finalizarea și prezentarea rezultatelor cercetării cât mai rapid, dar este necesară respectarea tuturor timpilor prevăzuți în reglementările legale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .