SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV) scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ scoate la CONCURS următoarele posturi:

REPUBLICARESPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV) scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, . un post cu normă întreagă de medic înspecialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați […]

Continue Reading