Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/ 2023, următoarele posturi vacante, pe durată nedeterminată:

– 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea urologie la Secția Urologie Documente solicitate condidațilorÎn vederea înscrierii pentru concurs candidatul va depune la un dosar cuprinzând următoarele documente:a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea […]

Continue Reading