SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                    […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, republicată,următoarele funcții: șef Secția Neonatologie; șef Serviciu Anatomie patologică.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie xerox de […]

Continue Reading