SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „PROF. DR. PANAIT SÎRBU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „PROF. DR. PANAIT SÎRBU” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu jumătate de normă de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; un post cu jumătate de normă de medic […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

I – II. PROBE CLINICEIII. PROBĂ PRACTICĂ I. PROBA CLINICĂ de obstetrică II. PROBA CLINICĂ de ginecologieProbele I şi II vor trata subiecte din toată problematica specialităţii III. PROBA PRACTICĂ1. Ligatura arterei uterine la originea ei.2. Ligatura arterei hipogastrice.3. Descoperirea uterului la nivelul carjii arterei uterine.4. Salpingectomia.5. Anexectomia.6. Operatia de la Manchester.7. Histerectomia subtotală.8. Histerectomia […]

Continue Reading