Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu“ București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu“ București, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de personal civil contractual, normă întreagă – perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea medicină internă. Condiţiile specifice prevăzute în fișa postului, necesare […]

Continue Reading

Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în următoarele posturi vacante

Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/ 2023, următoarele posturi vacante, pe durată nedeterminată: – 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea medicină sportivă la Cabinet Medicină Sportivă Documente solicitate condidațilorÎn vederea înscrierii pentru concurs candidatul va depune un dosar cuprinzând următoarele documente:a) […]

Continue Reading