Ce presupune procesul de acreditare al unităților sanitare din ambulatoriu

Stiri

Procesul de acreditare al unităților sanitare din ambulatoriu cuprinde 5 etape principale, care se desfășoară de-a lungul perioadei de acreditare de 5 ani, conform Ordinului ANMCS 358/2019. Aceste etape sunt:

  1. Înregistrarea– constă în furnizarea, prin intermediul aplicației informatice, pusă la dispoziție de către A.N.M.C.S., a informațiilor care confirmă că unitatea sanitară inițiază procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Înscrierea– reprezintă confirmarea voinței unității sanitare de a iniția procesul de acreditare și constă în:

– completarea cererii de înscriere în procedura de acreditare, în aplicația informatică pusă la dispoziție de către A.N.M.C.S.;

– depunerea documentelor stabilite prin ordin al președintelui A.N.M.C.S.;

La finalizarea înscrierii în aplicația informatică CaPeSaRo, unitatea sanitară poate descărca Adeverința de Înscriere, necesară contractării cu casele de asigurări de sănătate.

  1. Pregătirea evaluării– este etapă în cadrul căreia are loc comunicarea dintre persoanele responsabile din cadrul A.N.M.C.S. și unitățile sanitare, în vederea informării acestora cu privire la modul de implementare a sistemului de management al calității și de evaluare a funcționării acestuia prin raportare la cerințele standardelor de acreditare, la modalitățile de implementare a acestora și la organizarea vizitei de evaluare;
  2. Evaluarea– cuprinde următoarele subetape: previzita, vizita propriu-zisă şi post vizită. Durata totală a etapei de evaluare este determinată de structura și complexitatea unității sanitare din ambulatoriu supuse evaluării.
  3. Acreditarea– etapa de acreditare cuprinde următoarele activităţi principale:  elaborarea raportului de acreditare pe baza informațiilor colectate în procesul de evaluare, emiterea ordinului preşedintelui A.N.M.C.S. privind acreditarea sau, după caz, neacreditarea unității sanitare din ambulatoriu şi comunicarea rezultatelor procesului de acreditare.

MONITORIZAREA

Monitorizarea constă în:

–  transmiterea de către unitatea sanitară la 6 luni și la 1 an a unor informații stabilite de direcțiile de specialitate ale ANMCS și puse la dispoziția unității sanitare acreditate prin intermediul aplicației informatice CaPeSaro. Astfel se evaluează permanent respectarea cerințelor pe baza cărora a fost acordată acreditarea precum și remedierea, în dinamică, a neconformităților constatate în momentul evaluării.

– comunicarea de către unitățile sanitare acreditate, prin intermediul aplicației informatice CaPeSaro a oricăror modificări survenite în structura acestora. Prin analiza acestor informații, A.N.M.C.S apreciază dacă modificările survenite afectează nivelul de conformare la standardele pe baza cărora s-a emis acreditarea.

– raportarea de către unitatea sanitară a  eventualelor evenimente adverse asociate asistenței medicale, care se colectează de către ANMCS anonim, în scopul învățării din erori. Din analiza acestor date ANMCS elaborează periodic informări pe care le pune la dispoziția unității sanitare prin intermediul site-ului instituției.

Toate informațiile despre ACREDITARE AMBULATORIU 2020, pașii de urmat, documentele necesare înscrierii, întrebări și răspunsuri le găsiți aici : https://anmcs.gov.ro/web/acreditare-unitati-sanitare-din-ambulatoriu-2020/

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns