Cerere pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 19 martie 2020

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul/a____________________________________________________, 

licențiat ca       1. medic       2. medic dentist    3. farmacist,cu finalizarea programului de pregătire la data de la data de ___/___/_____ , vă  rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru examenul de obţinere a titlului  de specialist în  specialitatea__________________________________, din sesiunea 19 martie 2020.

Am efectuat pregătirea în această specialitate prin:

  1. rezidențiat – confirmat prin OMS nr.______/_____,
  2. cea de a doua specialitate cu taxă, începând cu anul_______,

La înscrierea în această sesiune de examen, sunt deja posesor al certificatului de medic specialist în specialitatea ____________________, din anul_______.

Am efectuat pregătirea în specialitatea pentru care solicit înscrierea în următoarele centre universitare:

  1. ___________________ în procent de ____________%
  2. ___________________ în procent de ____________%
  3. ___________________ în procent de ____________%

Astfel, în conformitate cu publicația de examen, centrul în care am efectuat majoritatea stagiilor de pregătire și în care voi susține examenul este ______________________;

Rog să mi se transmiterea certificatul obţinut în urma examenului la Direcția de Sănătate Publică a Jud./București__________________;

date personale:

  1. N.P.______________________________,
  2. telefon de contact____________________,
  3. adresa mail__________________________,
  4. loc de muncă cu durată nedeterminată*_________________________,

Subsemnatul/a _______________________________________________ declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord NU sunt de acord

                   Data:                                                                   Semnătura:

 

Doamnei director general a  Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică

Gabriela ANGHELOIU

Datele se vor completa cu litere de tipar şi diacritice, conform CI/BI

*Locul de muncă se completează doar de către candidații cu contract pe durată nedeterminată

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns